Angrerett – Utdrag fra kjøpsvilkår

Kjøperen kan angre kjøpet av varen etter angrerettslovens bestemmelser. Angrerett innebærer at kjøperen uten grunn kan returnere varen til selgeren selv om det ikke er noen mangel ved den.

UNNTAK: Kjøper har ikke angrerett ved tilvirkningskjøp, eller der selger har spesialbestilt varen etter kjøpers ønske, en spesiell modell, lite omsettelig farge eller med annet personlig preg. Selger må informere kjøper om at angrerett ikke gjelder, før kjøper bestiller varen.

Kjøperen må gi selger melding om bruk av angreretten innen 14 dager etter at varen, de foreskrevne opplysninger om angreretten og angrerettsskjema er mottatt. Meldingen fra kjøper til selger om bruk av angreretten bør være skriftlig (angrerettsskjema, e-post, telefaks eller brev), og den må inneholde opplysninger om hvordan kjøperen vil returnere varen til selgeren.

Ved bruk av angreretten må varen leveres tilbake til selgeren innen rimelig tid. Selgeren er forpliktet til å tilbakebetale hele kjøpesummen til kjøperen innen 14 dager fra den dag selgeren mottar varen eller henteseddel eller varen er stilt til selgerens rådighet. Selgeren kan ikke fastsette gebyrer for kjøperens bruk av angreretten, men selgeren kan kreve at kjøperen skal betale kostnadene for returforsendelsen. Kjøperen betaler kostnadene for å returnere varen(e) til oppvaskkum.no.

Kjøperen kan undersøke produktet før han eller hun angrer på kjøpet. Varen må likevel kunne leveres tilbake til selgeren i samme stand og mengde som den var i da kjøperen mottok den. Kjøperen må sende varen tilbake til selgeren i originalemballasje, i en slik stand at det er mulig for selger å videreselge den. Er det vesentlige feil eller mangler på varen som kommer i retur fra kjøper, kan selger avslå å ta varen i retur.